top of page
Image by Pascal Meier

Pri ak pakè

Pake kondwi nou yo ede nouvo chofè oswa chofè ki pa gen eksperyans jwenn yon lisans kondwi. Sesyon nou yo fèt pou akomode egzijans inik chak elèv, epi leson yo pral ajiste selon pwogrè aktyèl elèv la demontre. Dirije pa enstriktè pwofesyonèl ak eksperyans nou yo, sesyon sa yo bay chofè ki an sekirite, konfyans, enfòme, ak pasyan sou wout Ameriken yo. Elèv yo aprann pi bon edikasyon pou Kondwi Defansif ak egzijans yo pou yo pase egzamen wout Depatman Veyikil Motor Florid yo administre.

Tout plan 4 + Sesyon nou yo kalifye pou yon Sètifika Fini pou rabè asirans. Tout konpayi asirans yo gen pwòp kalifikasyon yo. Tanpri kontakte konpayi asirans ou anvan w enskri!

4 Sesyon
6 èdtan total

Pake kat sesyon nou yo apwopriye pou nenpòt ki nivo konpetans chofè men yo pi byen adapte pou moun ki gen kèk eksperyans kondwi nan machin-nan katye a, pakin, ak plis ankò.

Pake Debaz Dèyè Volan an – $500

  • 4 – 90 minit sesyon endividyèl nan yon machin ki sètifye nan eta a ki gen doub kontwòl

  • Aplikasyon nan konesans wout/teyori kondwi

  • Revizyon manèv machin debaz ak avanse

  • Revizyon ak aplikasyon konpetans pou kondui gran wout/wout

  • Enstriksyon ak aplikasyon SIPDER konpetans kondwi defansiv

  • Preparasyon pou tès Wout/Lisans chofè

  • Ranmase epi depoze enkli san frè siplemantè

AK   Pake TÈS WOUT – $650

Tout sa ki pi wo a PLUS

  • Ranmase apeprè 1 èdtan anvan tès wout ou a pou pratik ak sipò moral

  • Transpò pou ale ak pou soti nan sit tès la

8 Sesyon
12 èdtan total

Apwopriye pou nenpòt ki nivo konpetans chofè men pi byen adapte ak eksperyans kondwi ti kras oswa ki pa gen nan machin. sa vle di, pa janm kondwi oswa gen tandans yo dwe trè nève lè dèyè volan an.

12 èdtan ansèyman kondwi – $840

  • 8 – 90 minit sesyon endividyèl nan yon machin leta sètifye kontwòl lut

  • 12 èdtan total

  • Konesans wout / aplikasyon teyori Kondwi

  • Revizyon manèv machin debaz ak avanse

  • Revizyon ak aplikasyon ladrès pou kondwi sou gran wout/wout

  • Enstriksyon ak konpreyansyon sou SIPDER pou kondwi defansiv

  • Egzamen Wout/Lisans Kondwi Preparasyon Atik pou Tès

  • Ranmase epi depoze nan kote ou ye a.

AK PAKE TÈS WOUT – $990

Tout sa ki pi wo a PLUS

  • Ranmase apeprè 1 èdtan anvan tès wout ou a pou pratik ak sipò moral

  • Transpò pou ale ak pou soti nan sit tès la

,

12 Sesyon
18 èdtan total

Apwopriye pou nenpòt ki nivo konpetans chofè men pi byen adapte pou ti eksperyans nan kondwi nan machin oswa pa gen. sa vle di, pa janm kondwi oswa gen tandans yo dwe trè nève lè dèyè volan an.

18 èdtan ansèyman kondwi – $1150

  • 12–90 minit sesyon endividyèl nan yon machin leta sètifye kontwòl lut

  • 18 èdtan total

  • Konesans wout / aplikasyon teyori Kondwi

  • Lòt tan dèyè volan pou konfyans ak eksperyans

  • Revizyon manèv machin debaz ak avanse

  • Revizyon ak aplikasyon ladrès pou kondwi sou gran wout/wout

  • Enstriksyon ak konpreyansyon sou SIPDER pou kondwi defansiv

  • Egzamen Wout/Lisans Kondwi Preparasyon Atik pou Tès

  • Ranmase epi depoze nan kote ou

AK PAKE TÈS WOUT – $1300

Tout sa ki pi wo a PLUS

  • Ranmase apeprè 1 èdtan anvan tès wout ou a pou pratik ak sipò moral

  • Transpò pou ale ak pou soti nan sit tès la

,

3 NAN 3 Sesyon
4 èdtan total

Kou sa a apwopriye pou chofè tout nivo konpetans ak eksperyans ki vle korije pwoblèm kondwi inaktif oswa enkoni jan sa pwouve pa 3 aksidan nan 3 ane.

Pake debaz 3-an-3 - $ 450

  • 2 -120 minit sesyon endividyèl nan yon machin leta ki sètifye ak kontwòl doub.
  • ​Aplikasyon nan konesans wout/teyori kondwi jan sa nesesè .

  • Enstriksyon nan rezon kondwi defansiv SIPDER.

  • Preparasyon pou tès wout pwolonje lwa 3 an 3 nan Eta Florid egzije.

  • Li obligatwa pou w konplete kou Enstriksyon Avanse Chofè a anvan w pran egzamen wout pwolonje a.

Pake debaz 3-an-3 PLUS – $625

Tout sa ki pi wo a PLUS

  • Itilizasyon Veyikil Lekòl la pou w pran tès Road pwolonje a

,

,

6 Sesyon
9 èdtan total

Pake sis sesyon nou yo apwopriye pou moun ki pa gen anpil eksperyans nan kondwi, oswa ki vle diminye nève yo pandan y ap dèyè volan an.

,

Pake Debaz Dèyè Volan an – $700

  • 6 -90 minit sesyon endividyèl nan yon machin ki sètifye leta ki kontwole doub

  • Aplikasyon nan konesans wout/teyori kondwi

  • Revizyon manèv machin debaz ak avanse

  • Revizyon ak aplikasyon ladrès pou kondwi gran wout/wout

  • Enstriksyon ak aplikasyon SIPDER konpetans kondwi defansiv

  • Preparasyon pou tès Wout/Lisans chofè

  • Ranmase epi depoze enkli san frè siplemantè

AK PAKE TÈS WOUT – $850

Tout sa ki pi wo a PLUS

  • Ranmase apeprè 1 èdtan anvan tès wout ou a pou pratik ak sipò moral

  • Transpò pou ale ak pou soti nan sit tès la

,

10 Sesyon
15 èdtan total

Apwopriye pou nenpòt ki nivo konpetans chofè men pi byen adapte pou ti eksperyans nan kondwi nan machin oswa pa gen. sa vle di, pa janm kondwi oswa gen tandans yo dwe trè nève lè dèyè volan an.

15 èdtan ansèyman kondwi – $1000

  • 10 – 90 minit sesyon endividyèl nan yon machin leta sètifye kontwòl lut

  • 15 èdtan total

  • Konesans wout / aplikasyon teyori Kondwi

  • Revizyon manèv machin debaz ak avanse

  • Revizyon ak aplikasyon ladrès pou kondwi sou gran wout/wout

  • Enstriksyon ak konpreyansyon sou SIPDER pou kondwi defansiv

  • Egzamen Wout/Lisans Kondwi Preparasyon Atik pou Tès

  • Ranmase epi depoze nan kote ou ye a.

AK PAKE TÈS WOUT – $1150

Tout sa ki pi wo a PLUS

  • Ranmase apeprè 1 èdtan anvan tès wout ou a pou pratik ak sipò moral

  • Transpò pou ale ak pou soti nan sit tès la

,

33 Sesyon
50 èdtan total

Pake sa a satisfè egzijans Eta 50 èdtan pou adolesan soti nan pèmi jiska lisans, ki gen ladan 10 èdtan nan kondwi lannwit (pandan Novanm jiska Mas sèlman). Yon edikasyon konplè sou kondwi.

5 0 èdtan ansèyman kondwi – $3000

  • 33 – 90 minit leson endividyèl nan yon machin leta ki sètifye ak kontwòl doub

  • 50 èdtan total

  • Konesans wout / aplikasyon teyori Kondwi

  • Revizyon manèv machin debaz ak avanse

  • Revizyon ak aplikasyon konpetans pou kondui gran wout/wout

  • Enstriksyon ak konpreyansyon sou SIPDER pou kondwi defansiv

  • Egzamen Wout/Lisans Kondwi Preparasyon Atik pou Tès

  • Ranmase epi depoze nan kote ou ye a.

AK PAKE TÈS WOUT – $3150

,

TANPRI RELE POU ENSKRI

Sesyon sèl
1.5 èdtan total

Sesyon sa yo se pou nenpòt chofè ki vle oswa ki bezwen jwenn plis eksperyans dèyè volan an.

Sesyon sèl - $150

  • Sesyon endividyèl 90 minit nan enstriksyon yon sèl-a-yon nan yon veyikil ki sètifye eta ki kontwole doub

  • Revizyon ak aplikasyon konpetans pou kondwi otowout/wout

  • Aplikasyon konesans wout/teyori kondwi jan sa nesesè

  • Preparasyon pou atik egzamen wout/lisans chofè, jan sa nesesè

  • Ranmase epi depoze nan kay la enkli

AK Sesyon Egzamen Road – $35 0

  • Sesyon endividyèl 90 minit nan enstriksyon yon sèl-a-yon nan yon veyikil ki sètifye eta ki kontwole doub

  • Revizyon ak aplikasyon konpetans pou kondwi otowout/wout

  • Aplikasyon konesans wout/teyori kondwi jan sa nesesè

  • Preparasyon pou atik egzamen wout/lisans chofè, jan sa nesesè

  • Sèvi ak machin nou an pou tès wout la

  • Ranmase epi depoze nan kay la enkli

Evalyasyon granmoun aje yo

Evalyasyon Chofè Senior – $150

Sesyon sa yo apwopriye pou nenpòt nivo konpetans oswa eksperyans chofè, si enstriksyon adisyonèl vle oswa nesesè.

  • Sesyon endividyèl 90 minit nan machin nou an ki sètifye nan eta a

  • Aplikasyon konesans wout/teyori kondwi, jan sa nesesè

  • Preparasyon pou tès wout la, jan sa nesesè

,

bottom of page