top of page
senior citizen driving a car.jpg

ETAP POU JWENN PERMIS OU

ETAP 1- KOU TLSAE

ETIDYE POU TÈS KONPÈS KONNESANS

ETAP-2 EGZAMEN KONPANSYON KONNESANS

Kou 4 èdtan pou premye chofè nan Eta Florid la se yon kou obligatwa pou tout nouvo chofè nan eta Florid. Si w vle jwenn lisans chofè w, ou dwe pran kou 4 èdtan pou premye fwa w anvan w jwenn lisans ki genyen restriksyon oswa pèmi w. Depatman Highway Safety Motor Vehicles (DHSMV) nan Tallahassee, Florid, apwouve kou sa a.

YON SOU YON ETID PRIVE DISPONIB. TANPRI RELE POU PLIS ENFÒMASYON.

bottom of page